Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44907
Liczba kart ważnych
24242
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
23854
Liczba głosów nieważnych
388

Wynik kandydata w regionie

50.98 %
50.98 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
247101 Piekary Śląskie 44907 23854 12161
50.98 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl