Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
74457
Liczba kart ważnych
40647
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
27
Liczba głosów ważnych
39983
Liczba głosów nieważnych
664

Frekwencja w regionie

54.59 %
50.10 %
50.21 %
50.31 %
50.42 %
50.52 %
50.62 %
50.73 %
50.83 %
50.94 %
51.04 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 20407
51.04%
1 Duda Andrzej Sebastian 19576
48.96%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
246801 Jaworzno 39983 19576 48.96%
51.04
20407 51.04% 48.96% 51.04%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl