Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
136018
Liczba kart ważnych
82915
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
94
Liczba głosów ważnych
81789
Liczba głosów nieważnych
1126

Frekwencja w regionie

60.96 %
50.41 %
50.81 %
51.22 %
51.63 %
52.04 %
52.44 %
52.85 %
53.26 %
53.66 %
54.07 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 44225
54.07%
1 Duda Andrzej Sebastian 37564
45.93%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
246101 Bielsko-Biała 81789 37564 45.93%
54.07
44225 54.07% 45.93% 54.07%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl