Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60265
Liczba kart ważnych
33852
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
33
Liczba głosów ważnych
33445
Liczba głosów nieważnych
407

Wynik kandydata w regionie

59.07 %
51.59 %
53.17 %
54.75 %
56.34 %
57.92 %
59.50 %
61.08 %
62.66 %
64.25 %
65.83 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
241202 Gaszowice 7367 3943 2143
54.35 %
241204 Lyski 7771 4414 2277
51.59 %
241201 Czerwionka-Leszczyny 32752 17654 10465
59.28 %
241203 Jejkowice 3131 1880 1127
59.95 %
241205 Świerklany 9244 5554 3744
67.41 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl