Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
69870
Liczba kart ważnych
36147
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
12
Liczba głosów ważnych
35572
Liczba głosów nieważnych
575

Wynik kandydata w regionie

55.00 %
50.86 %
52.65 %
54.43 %
56.22 %
58.00 %
59.79 %
61.58 %
63.36 %
65.15 %
66.93 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240606 Panki 4139 2031 1071
52.73 %
240608 Przystajń 4834 2173 1135
52.23 %
240601 Kłobuck 16825 9191 4675
50.86 %
240602 Krzepice 7656 3927 2222
56.58 %
240604 Miedźno 6247 3395 2333
68.72 %
240609 Wręczyca Wielka 14309 7085 3641
51.39 %
240603 Lipie 5281 2672 1624
60.78 %
240605 Opatów 5532 2645 1490
56.33 %
240607 Popów 5047 2453 1372
55.93 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl