Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91246
Liczba kart ważnych
46914
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
22
Liczba głosów ważnych
46177
Liczba głosów nieważnych
737

Wynik kandydata w regionie

51.12 %
44.12 %
45.81 %
47.49 %
49.18 %
50.86 %
52.55 %
54.23 %
55.92 %
57.60 %
59.29 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240503 Gierałtowice 9124 5508 2430
44.12 %
240504 Pilchowice 9088 4775 2552
53.45 %
240506 Sośnicowice 6862 3292 2007
60.97 %
240507 Toszek 8036 3507 1832
52.24 %
240508 Wielowieś 4834 1902 899
47.27 %
240501 Knurów 30111 16277 7890
48.47 %
240502 Pyskowice 14517 6939 3827
55.15 %
240505 Rudziniec 8674 3977 2169
54.54 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl