Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91246
Liczba kart ważnych
46914
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
22
Liczba głosów ważnych
46177
Liczba głosów nieważnych
737

Wynik kandydata w regionie

48.88 %
39.03 %
40.72 %
42.40 %
44.09 %
45.77 %
47.46 %
49.14 %
50.83 %
52.51 %
54.20 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240503 Gierałtowice 9124 5508 3078
55.88 %
240504 Pilchowice 9088 4775 2223
46.55 %
240506 Sośnicowice 6862 3292 1285
39.03 %
240507 Toszek 8036 3507 1675
47.76 %
240508 Wielowieś 4834 1902 1003
52.73 %
240501 Knurów 30111 16277 8387
51.53 %
240502 Pyskowice 14517 6939 3112
44.85 %
240505 Rudziniec 8674 3977 1808
45.46 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl