Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
947499
Liczba kart ważnych
497316
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
261
Liczba głosów ważnych
490093
Liczba głosów nieważnych
7223

Wynik kandydata w regionie

40.69 %
19.57 %
24.64 %
29.71 %
34.77 %
39.84 %
44.91 %
49.98 %
55.05 %
60.11 %
65.18 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2009 sejneński 17176 7899 4472
56.61 %
2013 wysokomazowiecki 47126 26416 5169
19.57 %
2007 łomżyński 41235 20860 4662
22.35 %
2001 augustowski 47413 22849 9599
42.01 %
2002 białostocki 115604 62792 23941
38.13 %
2008 moniecki 34583 14875 4554
30.62 %
2063 Suwałki 53538 27578 13169
47.75 %
2011 sokólski 57482 26632 9981
37.48 %
2014 zambrowski 36147 18805 5320
28.29 %
2061 Białystok 225348 129863 62931
48.46 %
2003 bielski 47216 24209 10883
44.95 %
2062 Łomża 48160 25459 9708
38.13 %
2004 grajewski 38797 17784 6020
33.85 %
2012 suwalski 29015 13785 5390
39.10 %
2005 hajnowski 38825 17017 11954
70.25 %
2010 siemiatycki 38469 18331 7923
43.22 %
2006 kolneński 31365 14939 3736
25.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl