Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
143217
Liczba kart ważnych
88324
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
74
Liczba głosów ważnych
87004
Liczba głosów nieważnych
1320

Frekwencja w regionie

61.67 %
50.66 %
51.31 %
51.97 %
52.62 %
53.28 %
53.93 %
54.59 %
55.24 %
55.90 %
56.55 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 49203
56.55%
2 Komorowski Bronisław Maria 37801
43.45%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
186301 Rzeszów 87004 49203 56.55%
43.45
37801 43.45% 56.55% 43.45%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl