Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
18577
Liczba kart ważnych
9328
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
9212
Liczba głosów nieważnych
116

Frekwencja w regionie

50.21 %

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 5236
56.84%
2 Komorowski Bronisław Maria 3976
43.16%
Nr Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1 Gimnazjum Nr 1
Głubczyce ul. Kochanowskiego 31
48-100 Głubczyce
1019 520 51.03%
48.97
499 48.97% 51.03% 48.97%
2 Świetlica Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu
Głubczyce ul. Olimpijska 1
48-100 Głubczyce
881 448 50.85%
49.15
433 49.15% 50.85% 49.15%
3 Zespól Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego
Głubczyce ul. Niepodległości 2
48-100 Głubczyce
405 232 57.28%
42.72
173 42.72% 57.28% 42.72%
4 Szkoła Podstawowa Nr 1
Głubczyce ul. Dworcowa 2
48-100 Głubczyce
439 231 52.62%
47.38
208 47.38% 52.62% 47.38%
5 Miejski Ośrodek Kultury
Głubczyce ul. Kościuszki 24
48-100 Głubczyce
456 263 57.68%
42.32
193 42.32% 57.68% 42.32%
6 Szkoła Podstawowa Nr 2
Głubczyce ul. Kochanowskiego 2
48-100 Głubczyce
343 192 55.98%
44.02
151 44.02% 55.98% 44.02%
7 Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Głubczyce ul. Raciborska 19
48-100 Głubczyce
442 246 55.66%
44.34
196 44.34% 55.66% 44.34%
8 Ratusz
Głubczyce ul. Rynek 1
48-100 Głubczyce
919 526 57.24%
42.76
393 42.76% 57.24% 42.76%
9 Szkoła Podstawowa Nr 1
Głubczyce ul. Dworcowa 2
48-100 Głubczyce
332 189 56.93%
43.07
143 43.07% 56.93% 43.07%
10 Szkoła Podstawowa
Gołuszowice 34
48-100 Głubczyce
299 231 77.26%
22.74
68 22.74% 77.26% 22.74%
11 Szkoła Podstawowa
Grobniki ul. św.Jana 13
48-100 Głubczyce
431 267 61.95%
38.05
164 38.05% 61.95% 38.05%
12 Szkoła Podstawowa
Bogdanowice ul. Konopnickiej 15
48-100 Głubczyce
477 312 65.41%
34.59
165 34.59% 65.41% 34.59%
13 Środowiskowy Dom Samopomocy
Nowe Gołuszowice 18
48-100 Głubczyce
400 255 63.75%
36.25
145 36.25% 63.75% 36.25%
14 Zespół Szkół
Pietrowice 9
48-100 Głubczyce
208 132 63.46%
36.54
76 36.54% 63.46% 36.54%
15 Świetlica Wiejska
Zubrzyce ul. Długa 32
48-100 Głubczyce
258 191 74.03%
25.97
67 25.97% 74.03% 25.97%
16 Świetlica Wiejska
Równe 120
48-100 Głubczyce
366 215 58.74%
41.26
151 41.26% 58.74% 41.26%
17 Świetlica Wiejska
Pomorzowice 1
48-100 Głubczyce
302 187 61.92%
38.08
115 38.08% 61.92% 38.08%
18 Szkoła Podstawowa
Klisino 68
48-100 Głubczyce
320 182 56.88%
43.13
138 43.13% 56.88% 43.13%
19 Świetlica Wiejska
Głubczyce-Sady 1
48-100 Głubczyce
313 176 56.23%
43.77
137 43.77% 56.23% 43.77%
20 Zespół Szkół
Lisięcice ul. Szkolna 5
48-100 Głubczyce
333 176 52.85%
47.15
157 47.15% 52.85% 47.15%
21 Świetlica Domu Pomocy Społecznej
Klisino 100
48-100 Głubczyce
51 18 35.29%
64.71
33 64.71% 35.29% 64.71%
22 Świetlica Domu Pomocy Społecznej
Radynia 40
48-100 Głubczyce
14 8 57.14%
42.86
6 42.86% 57.14% 42.86%
23 Szpital Powiatowy
Głubczyce ul. Skłodowskiej 26
48-100 Głubczyce
27 19 70.37%
29.63
8 29.63% 70.37% 29.63%
24 Świetlica Zakładu Karnego
Głubczyce ul. Kochanowskiego 3
48-100 Głubczyce
177 20 11.30%
88.70
157 88.70% 11.30% 88.70%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl