Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38546
Liczba kart ważnych
18591
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
14
Liczba głosów ważnych
18344
Liczba głosów nieważnych
247

Wynik kandydata w regionie

43.98 %
43.16 %
43.38 %
43.59 %
43.81 %
44.02 %
44.24 %
44.45 %
44.67 %
44.88 %
45.10 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160201 Baborów 5088 2140 968
45.23 %
160203 Głubczyce 18577 9212 3976
43.16 %
160204 Kietrz 9043 4436 2010
45.31 %
160202 Branice 5838 2556 1113
43.54 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl