Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38546
Liczba kart ważnych
18591
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
14
Liczba głosów ważnych
18344
Liczba głosów nieważnych
247

Wynik kandydata w regionie

56.02 %
54.69 %
54.91 %
55.12 %
55.34 %
55.55 %
55.77 %
55.98 %
56.20 %
56.41 %
56.63 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160201 Baborów 5088 2140 1172
54.77 %
160203 Głubczyce 18577 9212 5236
56.84 %
160204 Kietrz 9043 4436 2426
54.69 %
160202 Branice 5838 2556 1443
56.46 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl