Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
61223
Liczba kart ważnych
37165
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
14
Liczba głosów ważnych
36590
Liczba głosów nieważnych
575

Frekwencja w regionie

60.70 %
50.84 %
51.67 %
52.51 %
53.35 %
54.19 %
55.02 %
55.86 %
56.70 %
57.53 %
58.37 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 21357
58.37%
2 Komorowski Bronisław Maria 15233
41.63%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
146401 Siedlce 36590 21357 58.37%
41.63
15233 41.63% 58.37% 41.63%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl