Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
106694
Liczba kart ważnych
62216
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
78
Liczba głosów ważnych
61224
Liczba głosów nieważnych
992

Frekwencja w regionie

58.31 %
51.47 %
52.93 %
54.40 %
55.86 %
57.33 %
58.79 %
60.26 %
61.72 %
63.19 %
64.65 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 39581
64.65%
1 Duda Andrzej Sebastian 21643
35.35%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
086201 Zielona Góra 61224 21643 35.35%
64.65
39581 64.65% 35.35% 64.65%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl