Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1906
Liczba kart ważnych
764
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
756
Liczba głosów nieważnych
8

Frekwencja w regionie

40.08 %

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 386
51.06%
1 Duda Andrzej Sebastian 370
48.94%
Nr Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
Wymiarki Księcia Witolda 7
68-131 Wymiarki
485 239 49.28%
50.72
246 50.72% 49.28% 50.72%
2 Świetlica wiejska
Witoszyn II Armii WP 8
68-131 Witoszyn
271 131 48.34%
51.66
140 51.66% 48.34% 51.66%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl