Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2587
Liczba kart ważnych
1201
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
1190
Liczba głosów nieważnych
11

Frekwencja w regionie

46.42 %

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 621
52.18%
1 Duda Andrzej Sebastian 569
47.82%
Nr Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1 Szkoła Podstawowa
Bobrowice 36
66-627 Bobrowice
468 195 41.67%
58.33
273 58.33% 41.67% 58.33%
2 Szkoła Podstawowa
Dychów 39
66-627 Bobrowice
496 268 54.03%
45.97
228 45.97% 54.03% 45.97%
3 Sala Wiejska
Janiszowice
66-627 Bobrowice
226 106 46.90%
53.10
120 53.10% 46.90% 53.10%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl