Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44505
Liczba kart ważnych
20196
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
19827
Liczba głosów nieważnych
369

Wynik kandydata w regionie

61.43 %
52.18 %
53.79 %
55.40 %
57.00 %
58.61 %
60.22 %
61.83 %
63.44 %
65.04 %
66.65 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
080201 Gubin 13203 5860 4000
68.26 %
080206 Krosno Odrzańskie 14582 6881 4097
59.54 %
080202 Bobrowice 2587 1190 621
52.18 %
080204 Dąbie 3926 1750 1021
58.34 %
080207 Maszewo 2342 952 523
54.94 %
080205 Gubin 5842 2361 1460
61.84 %
080203 Bytnica 2023 833 457
54.86 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl