Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1729147
Liczba kart ważnych
938893
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
478
Liczba głosów ważnych
925889
Liczba głosów nieważnych
13004

Wynik kandydata w regionie

33.63 %
15.41 %
18.51 %
21.61 %
24.71 %
27.81 %
30.91 %
34.01 %
37.11 %
40.21 %
43.31 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl