Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1638988
Liczba kart ważnych
853752
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
521
Liczba głosów ważnych
841230
Liczba głosów nieważnych
12522

Wynik kandydata w regionie

56.49 %
43.24 %
45.08 %
46.92 %
48.75 %
50.59 %
52.43 %
54.27 %
56.11 %
57.94 %
59.78 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl