Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 73, Dublin 4
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
73
Adres
Dublin IV, RDS – Royal Dublin Society
Dublin 4
Merrion Road Ballsbridge
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów na Prezydenta

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
2238
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1900
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
533
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
1367
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
28
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
618
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
535
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
16
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
1
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
1
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
517
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
1878
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
517
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
3
11
Liczba kart ważnych
1875
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
24
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
1851

Wyniki wyborów w Komisji

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl