Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
62160
Liczba kart ważnych
26091
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
25857
Liczba głosów nieważnych
234

Wynik kandydata w regionie

1.08 %
0.84 %
0.98 %
1.12 %
1.26 %
1.40 %
1.54 %
1.67 %
1.81 %
1.95 %
2.09 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
321502 Barwice 6905 2182 40
1.83 %
321504 Borne Sulinowo 7722 3070 28
0.91 %
321501 Szczecinek 31843 15169 127
0.84 %
321503 Biały Bór 4289 1572 35
2.23 %
321506 Szczecinek 7319 2532 33
1.30 %
321505 Grzmiąca 4082 1332 17
1.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl