Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3581
Liczba kart ważnych
994
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
988
Liczba głosów nieważnych
6

Wynik kandydata w regionie

0.30 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
320602 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni
Cedynia ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
74-520 Cedynia
1 1362 477 2
0.42%
320602 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Cedynia ul.Michała Roli-Żymierskiego 21
74-520 Cedynia
2 2219 511 1
0.20%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl