Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba kart ważnych
480066
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
221
Liczba głosów ważnych
475806
Liczba głosów nieważnych
4260

Wynik kandydata w regionie

1.38 %
0.86 %
0.95 %
1.04 %
1.14 %
1.23 %
1.32 %
1.41 %
1.50 %
1.60 %
1.69 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 46051 16899 199
1.18 %
2805 ełcki 68396 26388 334
1.27 %
2806 giżycki 46310 18726 328
1.75 %
2807 iławski 73488 31253 395
1.26 %
2808 kętrzyński 52962 19921 296
1.49 %
2809 lidzbarski 33970 13512 168
1.24 %
2810 mrągowski 40507 16864 230
1.36 %
2811 nidzicki 26715 10241 111
1.08 %
2812 nowomiejski 34472 14634 126
0.86 %
2813 olecki 27151 10257 130
1.27 %
2814 olsztyński 97620 40354 599
1.48 %
2816 piski 45720 17926 253
1.41 %
2815 ostródzki 84256 33112 424
1.28 %
2817 szczycieński 56805 23279 339
1.46 %
2818 gołdapski 21827 7709 98
1.27 %
2819 węgorzewski 19168 6760 69
1.02 %
2861 Elbląg 95674 43778 618
1.41 %
2862 Olsztyn 134733 70620 1254
1.78 %
2801 bartoszycki 49461 19246 216
1.12 %
2802 braniewski 34421 13393 160
1.19 %
2803 działdowski 52587 20934 217
1.04 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl