Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba kart ważnych
480066
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
221
Liczba głosów ważnych
475806
Liczba głosów nieważnych
4260

Wynik kandydata w regionie

20.62 %
16.22 %
16.86 %
17.50 %
18.14 %
18.78 %
19.42 %
20.05 %
20.69 %
21.33 %
21.97 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 46051 16899 3606
21.34 %
2805 ełcki 68396 26388 5966
22.61 %
2806 giżycki 46310 18726 3460
18.48 %
2807 iławski 73488 31253 6242
19.97 %
2808 kętrzyński 52962 19921 4161
20.89 %
2809 lidzbarski 33970 13512 2698
19.97 %
2810 mrągowski 40507 16864 3673
21.78 %
2811 nidzicki 26715 10241 1763
17.22 %
2812 nowomiejski 34472 14634 2554
17.45 %
2813 olecki 27151 10257 2187
21.32 %
2814 olsztyński 97620 40354 8874
21.99 %
2816 piski 45720 17926 3315
18.49 %
2815 ostródzki 84256 33112 6668
20.14 %
2817 szczycieński 56805 23279 4835
20.77 %
2818 gołdapski 21827 7709 1570
20.37 %
2819 węgorzewski 19168 6760 1243
18.39 %
2861 Elbląg 95674 43778 9213
21.04 %
2862 Olsztyn 134733 70620 15841
22.43 %
2801 bartoszycki 49461 19246 4152
21.57 %
2802 braniewski 34421 13393 2691
20.09 %
2803 działdowski 52587 20934 3396
16.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl