Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba kart ważnych
480066
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
221
Liczba głosów ważnych
475806
Liczba głosów nieważnych
4260

Wynik kandydata w regionie

0.55 %
0.38 %
0.45 %
0.51 %
0.58 %
0.64 %
0.71 %
0.77 %
0.84 %
0.90 %
0.97 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 46051 16899 74
0.44 %
2805 ełcki 68396 26388 143
0.54 %
2806 giżycki 46310 18726 96
0.51 %
2807 iławski 73488 31253 155
0.50 %
2808 kętrzyński 52962 19921 117
0.59 %
2809 lidzbarski 33970 13512 70
0.52 %
2810 mrągowski 40507 16864 82
0.49 %
2811 nidzicki 26715 10241 51
0.50 %
2812 nowomiejski 34472 14634 102
0.70 %
2813 olecki 27151 10257 71
0.69 %
2814 olsztyński 97620 40354 225
0.56 %
2816 piski 45720 17926 185
1.03 %
2815 ostródzki 84256 33112 192
0.58 %
2817 szczycieński 56805 23279 157
0.67 %
2818 gołdapski 21827 7709 35
0.45 %
2819 węgorzewski 19168 6760 33
0.49 %
2861 Elbląg 95674 43778 187
0.43 %
2862 Olsztyn 134733 70620 388
0.55 %
2801 bartoszycki 49461 19246 90
0.47 %
2802 braniewski 34421 13393 73
0.55 %
2803 działdowski 52587 20934 80
0.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl