Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba kart ważnych
480066
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
221
Liczba głosów ważnych
475806
Liczba głosów nieważnych
4260

Wynik kandydata w regionie

1.25 %
0.61 %
0.73 %
0.86 %
0.98 %
1.10 %
1.23 %
1.35 %
1.47 %
1.59 %
1.72 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 46051 16899 231
1.37 %
2805 ełcki 68396 26388 331
1.25 %
2806 giżycki 46310 18726 264
1.41 %
2807 iławski 73488 31253 379
1.21 %
2808 kętrzyński 52962 19921 336
1.69 %
2809 lidzbarski 33970 13512 154
1.14 %
2810 mrągowski 40507 16864 232
1.38 %
2811 nidzicki 26715 10241 160
1.56 %
2812 nowomiejski 34472 14634 254
1.74 %
2813 olecki 27151 10257 129
1.26 %
2814 olsztyński 97620 40354 611
1.51 %
2816 piski 45720 17926 288
1.61 %
2815 ostródzki 84256 33112 349
1.05 %
2817 szczycieński 56805 23279 428
1.84 %
2818 gołdapski 21827 7709 98
1.27 %
2819 węgorzewski 19168 6760 107
1.58 %
2861 Elbląg 95674 43778 266
0.61 %
2862 Olsztyn 134733 70620 589
0.83 %
2801 bartoszycki 49461 19246 277
1.44 %
2802 braniewski 34421 13393 188
1.40 %
2803 działdowski 52587 20934 300
1.43 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl