Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba kart ważnych
480066
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
221
Liczba głosów ważnych
475806
Liczba głosów nieważnych
4260

Wynik kandydata w regionie

29.39 %
25.25 %
26.50 %
27.75 %
29.00 %
30.25 %
31.50 %
32.75 %
34.00 %
35.25 %
36.50 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 46051 16899 4679
27.69 %
2805 ełcki 68396 26388 8912
33.77 %
2806 giżycki 46310 18726 4792
25.59 %
2807 iławski 73488 31253 9964
31.88 %
2808 kętrzyński 52962 19921 5686
28.54 %
2809 lidzbarski 33970 13512 3995
29.57 %
2810 mrągowski 40507 16864 4935
29.26 %
2811 nidzicki 26715 10241 3785
36.96 %
2812 nowomiejski 34472 14634 5524
37.75 %
2813 olecki 27151 10257 3317
32.34 %
2814 olsztyński 97620 40354 10653
26.40 %
2816 piski 45720 17926 6634
37.01 %
2815 ostródzki 84256 33112 8986
27.14 %
2817 szczycieński 56805 23279 7713
33.13 %
2818 gołdapski 21827 7709 2102
27.27 %
2819 węgorzewski 19168 6760 1785
26.41 %
2861 Elbląg 95674 43778 11902
27.19 %
2862 Olsztyn 134733 70620 17830
25.25 %
2801 bartoszycki 49461 19246 5191
26.97 %
2802 braniewski 34421 13393 3738
27.91 %
2803 działdowski 52587 20934 7736
36.95 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl