Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

38.10 %
31.25 %
32.51 %
33.78 %
35.04 %
36.31 %
37.57 %
38.83 %
40.10 %
41.36 %
42.63 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 9861
36.05 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 13081
41.47 %
2603 kazimierski 29103 10460 3940
37.67 %
2604 kielecki 166341 80008 34599
43.24 %
2613 włoszczowski 37967 18057 7853
43.49 %
2661 Kielce 160675 87424 27321
31.25 %
2611 starachowicki 76072 34480 13622
39.51 %
2612 staszowski 60312 25789 11284
43.76 %
2605 konecki 68923 30662 13458
43.89 %
2606 opatowski 44955 19946 7235
36.27 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 12676
33.13 %
2610 skarżyski 64641 29706 10793
36.33 %
2608 pińczowski 34323 14165 4884
34.48 %
2609 sandomierski 65921 28210 10791
38.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl