Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

0.63 %
0.33 %
0.38 %
0.43 %
0.48 %
0.53 %
0.58 %
0.63 %
0.68 %
0.73 %
0.78 %

Wyniki kandydata: Grzegorz Michał Braun

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 111
0.41 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 169
0.54 %
2603 kazimierski 29103 10460 35
0.33 %
2604 kielecki 166341 80008 531
0.66 %
2613 włoszczowski 37967 18057 93
0.52 %
2661 Kielce 160675 87424 726
0.83 %
2611 starachowicki 76072 34480 282
0.82 %
2612 staszowski 60312 25789 110
0.43 %
2605 konecki 68923 30662 170
0.55 %
2606 opatowski 44955 19946 90
0.45 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 232
0.61 %
2610 skarżyski 64641 29706 165
0.56 %
2608 pińczowski 34323 14165 77
0.54 %
2609 sandomierski 65921 28210 196
0.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl