Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111287
Liczba kart ważnych
54941
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
54422
Liczba głosów nieważnych
519

Wynik kandydata w regionie

1.26 %
0.92 %
1.00 %
1.08 %
1.16 %
1.24 %
1.32 %
1.39 %
1.47 %
1.55 %
1.63 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
241303 Radzionków 13528 7194 66
0.92 %
241304 Tarnowskie Góry 49222 25032 338
1.35 %
241305 Krupski Młyn 2688 1339 14
1.05 %
241307 Świerklaniec 9482 4518 55
1.22 %
241309 Zbrosławice 12248 5049 74
1.47 %
241301 Kalety 7193 3297 34
1.03 %
241302 Miasteczko Śląskie 5805 2679 32
1.19 %
241306 Ożarowice 4591 2456 25
1.02 %
241308 Tworóg 6530 2858 49
1.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl