Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70107
Liczba kart ważnych
31956
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
31663
Liczba głosów nieważnych
293

Wynik kandydata w regionie

1.37 %
0.87 %
0.94 %
1.01 %
1.09 %
1.16 %
1.23 %
1.30 %
1.37 %
1.45 %
1.52 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240606 Panki 4159 1777 20
1.13 %
240608 Przystajń 4861 1870 24
1.28 %
240601 Kłobuck 16857 8317 115
1.38 %
240602 Krzepice 7693 3504 51
1.46 %
240604 Miedźno 6261 3003 26
0.87 %
240609 Wręczyca Wielka 14384 6164 98
1.59 %
240603 Lipie 5308 2487 33
1.33 %
240605 Opatów 5553 2337 35
1.50 %
240607 Popów 5031 2204 31
1.41 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl