Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
952153
Liczba kart ważnych
446375
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
217
Liczba głosów ważnych
442847
Liczba głosów nieważnych
3528

Wynik kandydata w regionie

0.14 %
0.05 %
0.07 %
0.08 %
0.10 %
0.11 %
0.13 %
0.15 %
0.16 %
0.18 %
0.19 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2009 sejneński 17129 6865 5
0.07 %
2013 wysokomazowiecki 47375 23189 27
0.12 %
2007 łomżyński 41506 17831 20
0.11 %
2001 augustowski 47442 20556 25
0.12 %
2002 białostocki 116267 57284 65
0.11 %
2008 moniecki 34591 13391 16
0.12 %
2063 Suwałki 53638 25120 27
0.11 %
2011 sokólski 58069 24097 26
0.11 %
2014 zambrowski 36306 16404 9
0.05 %
2061 Białystok 226876 122135 262
0.21 %
2003 bielski 47602 21168 24
0.11 %
2062 Łomża 48539 23113 25
0.11 %
2004 grajewski 38939 15672 18
0.11 %
2012 suwalski 29098 12184 22
0.18 %
2005 hajnowski 38584 15139 19
0.13 %
2010 siemiatycki 38751 15869 19
0.12 %
2006 kolneński 31441 12830 14
0.11 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl