Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
130755
Liczba kart ważnych
70712
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
70237
Liczba głosów nieważnych
475

Wynik kandydata w regionie

0.13 %
0.04 %
0.05 %
0.07 %
0.08 %
0.09 %
0.11 %
0.12 %
0.13 %
0.14 %
0.16 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
181601 Dynów 4991 2402 4
0.17 %
181602 Błażowa 8718 4276 2
0.05 %
181603 Boguchwała 15646 8841 15
0.17 %
181612 Świlcza 12648 6899 10
0.14 %
181606 Głogów Małopolski 15058 8584 10
0.12 %
181607 Hyżne 5499 3039 3
0.10 %
181608 Kamień 5487 2718 2
0.07 %
181611 Sokołów Małopolski 13185 6991 10
0.14 %
181613 Trzebownisko 16070 9033 12
0.13 %
181614 Tyczyn 8905 4604 6
0.13 %
181604 Chmielnik 5267 2897 5
0.17 %
181610 Lubenia 5198 2890 3
0.10 %
181609 Krasne 8431 4689 8
0.17 %
181605 Dynów 5652 2374 1
0.04 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl