Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52868
Liczba kart ważnych
25453
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4
Liczba głosów ważnych
25325
Liczba głosów nieważnych
128

Wynik kandydata w regionie

0.60 %
0.40 %
0.46 %
0.51 %
0.57 %
0.62 %
0.68 %
0.73 %
0.79 %
0.84 %
0.90 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
180201 Brzozów 21272 10014 40
0.40 %
180203 Dydnia 6527 2853 27
0.95 %
180205 Jasienica Rosielna 5993 3478 20
0.58 %
180206 Nozdrzec 6801 3071 23
0.75 %
180204 Haczów 7397 3642 25
0.69 %
180202 Domaradz 4878 2267 17
0.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl