Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52868
Liczba kart ważnych
25453
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4
Liczba głosów ważnych
25325
Liczba głosów nieważnych
128

Wynik kandydata w regionie

0.07 %
0.03 %
0.04 %
0.05 %
0.05 %
0.06 %
0.07 %
0.08 %
0.09 %
0.09 %
0.10 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
180201 Brzozów 21272 10014 8
0.08 %
180203 Dydnia 6527 2853 3
0.11 %
180205 Jasienica Rosielna 5993 3478 3
0.09 %
180206 Nozdrzec 6801 3071 1
0.03 %
180204 Haczów 7397 3642 2
0.05 %
180202 Domaradz 4878 2267 1
0.04 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl