Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54645
Liczba kart ważnych
26437
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
16
Liczba głosów ważnych
26179
Liczba głosów nieważnych
258

Wynik kandydata w regionie

23.58 %
18.34 %
19.84 %
21.34 %
22.83 %
24.33 %
25.83 %
27.33 %
28.83 %
30.32 %
31.82 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
143301 Węgrów 10439 5525 1841
33.32 %
143304 Liw 6157 3012 730
24.24 %
143305 Łochów 14255 6836 1403
20.52 %
143308 Stoczek 4182 1860 346
18.60 %
143309 Wierzbno 2442 1064 246
23.12 %
143302 Grębków 3640 1599 323
20.20 %
143306 Miedzna 3356 1695 358
21.12 %
143307 Sadowne 4952 2232 493
22.09 %
143303 Korytnica 5222 2356 432
18.34 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl