Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35403
Liczba kart ważnych
17126
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3
Liczba głosów ważnych
16971
Liczba głosów nieważnych
155

Wynik kandydata w regionie

0.09 %
0.00 %
0.03 %
0.05 %
0.08 %
0.10 %
0.13 %
0.16 %
0.18 %
0.21 %
0.23 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
142302 Gielniów 3874 1804 2
0.11 %
142304 Odrzywół 3321 1714 2
0.12 %
142306 Przysucha 10278 5090 4
0.08 %
142307 Rusinów 3577 1797 1
0.06 %
142308 Wieniawa 4419 2066 2
0.10 %
142301 Borkowice 3684 1547 4
0.26 %
142303 Klwów 2842 1474 0
0 %
142305 Potworów 3408 1479 1
0.07 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl