Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29575
Liczba kart ważnych
11603
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
11526
Liczba głosów nieważnych
77

Wynik kandydata w regionie

21.86 %
15.65 %
16.57 %
17.48 %
18.40 %
19.31 %
20.23 %
21.14 %
22.06 %
22.97 %
23.89 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
140902 Ciepielów 4714 1863 368
19.75 %
140901 Chotcza 2040 629 153
24.32 %
140903 Lipsko 9622 3947 979
24.80 %
140906 Solec nad Wisłą 4422 1620 387
23.89 %
140904 Rzeczniów 3751 1482 232
15.65 %
140905 Sienno 5026 1985 401
20.20 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl