Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72787
Liczba kart ważnych
31884
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
31651
Liczba głosów nieważnych
233

Wynik kandydata w regionie

28.62 %
17.57 %
19.04 %
20.51 %
21.97 %
23.44 %
24.91 %
26.38 %
27.85 %
29.31 %
30.78 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
140203 Glinojeck 6415 2345 678
28.91 %
140202 Ciechanów 5454 2195 609
27.74 %
140204 Gołymin-Ośrodek 3204 1224 215
17.57 %
140206 Ojrzeń 3475 1311 319
24.33 %
140205 Grudusk 3073 1264 249
19.70 %
140201 Ciechanów 36304 17195 5546
32.25 %
140208 Regimin 4051 1583 394
24.89 %
140209 Sońsk 6032 2627 659
25.09 %
140207 Opinogóra Górna 4779 1907 388
20.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl