Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72787
Liczba kart ważnych
31884
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
31651
Liczba głosów nieważnych
233

Wynik kandydata w regionie

0.14 %
0.00 %
0.03 %
0.05 %
0.08 %
0.10 %
0.13 %
0.16 %
0.18 %
0.21 %
0.23 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
140203 Glinojeck 6415 2345 4
0.17 %
140202 Ciechanów 5454 2195 2
0.09 %
140204 Gołymin-Ośrodek 3204 1224 1
0.08 %
140206 Ojrzeń 3475 1311 1
0.08 %
140205 Grudusk 3073 1264 0
0 %
140201 Ciechanów 36304 17195 24
0.14 %
140208 Regimin 4051 1583 1
0.06 %
140209 Sońsk 6032 2627 6
0.23 %
140207 Opinogóra Górna 4779 1907 5
0.26 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl