Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
27073
Liczba kart ważnych
12393
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
12242
Liczba głosów nieważnych
151

Wynik kandydata w regionie

0.08 %
0.00 %
0.02 %
0.03 %
0.05 %
0.06 %
0.08 %
0.10 %
0.11 %
0.13 %
0.14 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
140102 Promna 4555 2049 1
0.05 %
140101 Białobrzegi 8465 4074 3
0.07 %
140106 Wyśmierzyce 2410 1099 1
0.09 %
140104 Stara Błotnica 4133 1932 3
0.16 %
140103 Radzanów 3033 1363 2
0.15 %
140105 Stromiec 4477 1725 0
0 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl