Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
92975
Liczba kart ważnych
48747
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
48440
Liczba głosów nieważnych
307

Wynik kandydata w regionie

0.19 %
0.05 %
0.07 %
0.09 %
0.10 %
0.12 %
0.14 %
0.16 %
0.18 %
0.19 %
0.21 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121904 Niepołomice 20179 10688 23
0.22 %
121905 Wieliczka 43016 22689 53
0.23 %
121901 Biskupice 7439 3942 2
0.05 %
121902 Gdów 13972 6826 10
0.15 %
121903 Kłaj 8369 4295 4
0.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl