Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
92421
Liczba kart ważnych
47114
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
46706
Liczba głosów nieważnych
408

Wynik kandydata w regionie

0.16 %
0.04 %
0.07 %
0.10 %
0.14 %
0.17 %
0.20 %
0.23 %
0.26 %
0.30 %
0.33 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121204 Klucze 12585 6450 14
0.22 %
121205 Olkusz 40139 21318 31
0.15 %
121206 Trzyciąż 5685 2520 1
0.04 %
121207 Wolbrom 18854 9109 8
0.09 %
121203 Bolesław 6591 3090 4
0.13 %
121201 Bukowno 8567 4219 15
0.36 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl