Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
17313
Liczba kart ważnych
6593
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
6545
Liczba głosów nieważnych
48

Wynik kandydata w regionie

0.26 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121103 Remiza OSP
Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2A
34-470 Czarny Dunajec
1 866 355 3
0.85%
121103 Budynek Liceum
Czarny Dunajec ul. Ks. Kmietowicza 2
34-470 Czarny Dunajec
2 931 284 0
0%
121103 "Dworek"
Czarny Dunajec ul. Kolejowa 14
34-470 Czarny Dunajec
3 1196 435 0
0%
121103 Remiza OSP
Wróblówka 40a
34-470 Czarny Dunajec
4 482 163 1
0.61%
121103 Szkoła Podstawowa
Pieniążkowice 142
34-408 Odrowąż
5 684 243 1
0.41%
121103 Szkoła Podstawowa
Dział 9
34-408 Odrowąż
6 413 128 0
0%
121103 Szkoła Podstawowa
Odrowąż 41
34-408 Odrowąż
7 814 281 1
0.36%
121103 Gimnazjum
Załuczne 84A
34-408 Odrowąż
8 558 286 0
0%
121103 Szkoła Podstawowa
Podszkle 47
34-472 Piekielnik
9 664 255 2
0.78%
121103 Ośrodek Zdrowia
Piekielnik 129c
34-472 Piekielnik
10 908 378 2
0.53%
121103 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum
Piekielnik 202
34-472 Piekielnik
11 900 368 2
0.54%
121103 Remiza OSP
Podczerwone 112
34-470 Czarny Dunajec
12 812 269 0
0%
121103 Remiza OSP
Koniówka 215c
34-470 Czarny Dunajec
13 315 132 0
0%
121103 Szkoła Podstawowa
Chochołów 184B
34-513 Chochołów
14 975 432 2
0.46%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 1
Ciche 152
34-407 Ciche
15 818 296 2
0.68%
121103 Remiza OSP (Ciche Środkowe)
Ciche 343B
34-407 Ciche
16 848 293 0
0%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 3
Ciche 611A
34-407 Ciche
17 764 294 0
0%
121103 Remiza OSP (Ratułów Dolny)
Ratułów 110c
34-407 Ciche
18 838 345 0
0%
121103 Remiza OSP (Ratułów Górny)
Ratułów 252a
34-407 Ciche
19 858 336 1
0.30%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 1
Czerwienne 89
34-407 Ciche
20 618 268 0
0%
121103 Katolickie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Czerwienne 245
34-407 Ciche
21 673 253 0
0%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Stare Bystre 124
34-407 Ciche
22 711 245 0
0%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Stare Bystre 347
34-407 Ciche
23 667 206 0
0%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl