Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
148388
Liczba kart ważnych
69356
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
27
Liczba głosów ważnych
68790
Liczba głosów nieważnych
566

Wynik kandydata w regionie

0.83 %
0.46 %
0.58 %
0.70 %
0.82 %
0.94 %
1.07 %
1.19 %
1.31 %
1.43 %
1.55 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121108 Łapsze Niżne 7166 3106 52
1.67 %
121102 Szczawnica 6231 2955 32
1.08 %
121101 Nowy Targ 26727 13802 78
0.57 %
121103 Czarny Dunajec 17313 6545 58
0.89 %
121105 Jabłonka 13825 6389 42
0.66 %
121104 Czorsztyn 5876 2604 34
1.31 %
121106 Krościenko nad Dunajcem 5303 2442 34
1.39 %
121107 Lipnica Wielka 4472 2143 17
0.79 %
121111 Raba Wyżna 11165 5083 38
0.75 %
121112 Rabka-Zdrój 14106 7557 35
0.46 %
121109 Nowy Targ 18183 8302 86
1.04 %
121113 Spytkowice 3356 1543 14
0.91 %
121110 Ochotnica Dolna 6331 3126 27
0.86 %
121114 Szaflary 8334 3193 22
0.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl