Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
148388
Liczba kart ważnych
69356
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
27
Liczba głosów ważnych
68790
Liczba głosów nieważnych
566

Wynik kandydata w regionie

52.81 %
34.79 %
38.02 %
41.26 %
44.49 %
47.72 %
50.96 %
54.19 %
57.42 %
60.65 %
63.89 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121108 Łapsze Niżne 7166 3106 1563
50.32 %
121102 Szczawnica 6231 2955 1028
34.79 %
121101 Nowy Targ 26727 13802 5418
39.26 %
121103 Czarny Dunajec 17313 6545 4012
61.30 %
121105 Jabłonka 13825 6389 4288
67.12 %
121104 Czorsztyn 5876 2604 1089
41.82 %
121106 Krościenko nad Dunajcem 5303 2442 1159
47.46 %
121107 Lipnica Wielka 4472 2143 1372
64.02 %
121111 Raba Wyżna 11165 5083 2863
56.33 %
121112 Rabka-Zdrój 14106 7557 3920
51.87 %
121109 Nowy Targ 18183 8302 4560
54.93 %
121113 Spytkowice 3356 1543 915
59.30 %
121110 Ochotnica Dolna 6331 3126 2076
66.41 %
121114 Szaflary 8334 3193 2063
64.61 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl