Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
40925
Liczba kart ważnych
17826
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
17694
Liczba głosów nieważnych
132

Wynik kandydata w regionie

1.02 %
0.54 %
0.61 %
0.67 %
0.74 %
0.80 %
0.87 %
0.93 %
1.00 %
1.06 %
1.13 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120806 Racławice 2095 700 7
1.00 %
120805 Miechów 16109 7530 87
1.16 %
120801 Charsznica 6228 2660 28
1.05 %
120802 Gołcza 5110 2312 22
0.95 %
120807 Słaboszów 3071 1119 6
0.54 %
120803 Kozłów 3972 1513 18
1.19 %
120804 Książ Wielki 4340 1860 13
0.70 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl