Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
102476
Liczba kart ważnych
52027
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
51657
Liczba głosów nieważnych
370

Wynik kandydata w regionie

1.46 %
1.09 %
1.15 %
1.22 %
1.28 %
1.35 %
1.41 %
1.47 %
1.54 %
1.60 %
1.67 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120303 Chrzanów 38678 19299 333
1.73 %
120304 Libiąż 18203 9114 116
1.27 %
120305 Trzebinia 27836 14137 207
1.46 %
120301 Alwernia 10376 5244 58
1.11 %
120302 Babice 7383 3863 42
1.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl