Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
102476
Liczba kart ważnych
52027
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
51657
Liczba głosów nieważnych
370

Wynik kandydata w regionie

0.18 %
0.08 %
0.10 %
0.13 %
0.15 %
0.17 %
0.20 %
0.22 %
0.24 %
0.26 %
0.29 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120303 Chrzanów 38678 19299 45
0.23 %
120304 Libiąż 18203 9114 7
0.08 %
120305 Trzebinia 27836 14137 22
0.16 %
120301 Alwernia 10376 5244 16
0.31 %
120302 Babice 7383 3863 3
0.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl