Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
271581
Liczba kart ważnych
151297
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
149816
Liczba głosów nieważnych
1481

Wynik kandydata w regionie

1.03 %
1.03 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
066301 Lublin 271581 149816 1536
1.03 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl